Ekoraps rengörande hudvårdsprodukter
som sköljs av huden - innehåller:

• Gällande Sockerskrubb och Duscholja, en hög andel rapsolja som är ekologiskt odlad/kravodlad i Sverige.

• Gällande övriga rengörande produkter, en låg andel rapsolja som är ekologiskt odlad/kravodlad i Sverige.

Tvättaktiva ämnen/tensider som ofta är en kombination av en naturlig och en syntetisk del. Kraven på dessa är att de ska vara milda och lätt biologiskt nedbrytbara. Oftast kombineras flera tensider med varandra för att egenskaperna ska bli milt rengörande, skönt skummande, lätt avsköljbara samt lätt biologiskt nedbrytbara.
Övriga råvaror såsom parfymer, konserveringsmedel och vissa emulgeringsmedel är eller kan vara en kombination av naturliga och syntetiska komponenter.